Úklidové služby

  

 

Dopřejte si pracovat
v krásném prostředí.

Vždy čisto a uklizeno
díky kompletnímu servisu.

  

 

 

 

Úklid a hygienický servis

Nabízíme komplexní řešení a péči v oblasti úklidu se zaměřením především na firemní zákazníky. Díky našemu systému kontroly kvality odvedených služeb je náš úklid vždy 100%.

Naše týmy absolvují pravidelná vzdělávací školení a veškeré úklidové služby poskytujeme na profesionální úrovni.

Díky strojové vybavenosti a vyškolenému personálu zvládáme velkoobjemové plochy velkých prostor uklízet rychle a efektivně, zároveň se vždy přizpůsobujeme potřebám provozu daného místa.

Vzdělání a školení zaměstnanců

Vstupní školení

V rámci vstupního školení je pracovník seznámen s předpisy BOZP a PO, se směrnicemi společnosti Facility Servis a remními hodnotami. Pracovník je detailně seznámen
a proškolen na kvalitu úklidu, absolvuje také školení na používání úklidové chemie.

Odborná školení

Povinná odborná školení absolvují všichni pracovníci úklidu podle pracovních pozic. Především se jedná o profesionální školení na používání chemických přípravků a koncen- trace. Školení se skládá z teoretické a praktické části.

Kariérní vzdělání

Jedná se o interní i externí školení vedoucích pracovníků úklidu, kteří mají potenciál s možností profesního růstu ve společnosti Facility Servis.

Nabízíme následující úklidové služby

 • Pravidelný denní ruční a strojový úklid objektů
 • Průmyslové čištění podlah
 • Speciální úklid a čištění
 • Čištění a údržba čalounění
 • Mytí velkých skleněných ploch, mytí oken, příček, výloh, čištění žaluzií
 • Mytí a čištění fasád, odstraňování žvýkaček apod.
 • Pravidelný úklid vnějších ploch – letní, zimní
 • Specifické úklidové řešení – čištění výrobních technologií apod.
 • Čištění firemních vozidel
 • Kolaudační úklidy
 • Čištění koberců

 

Hygienický a dezinfekční servis

 • Pravidelná dodávka a doplňování spotřebního hygienického materiálu
 • Dodávka a montáž zásobníků na hygienické, zdravotnické prostředky podle vlastního výběru
 • Doplňování osvěžovačů vzduchu včetně náplní
 • Servis dámské hygieny – umístění dezinfikovaných hygienických nádob na dámské toalety
 • Dodávka dezinfekčních vysoušečů a jiných prostředků - možnost výběru ze široké škály produktů
 • Možnost sledování spotřeby všech hygienických prostředků

 

Technické vybavení

V závislosti na členitosti prostoru, materiálů a podlahových krytin, stupně zatíženosti, frekvenci pohybu návštěvníků a pracovníků, stupni znečištění pořizujeme na všechny naše nové zakázky novou čistící techniku nejvyšší jakosti. Pro naše nové zakázky pořizujeme profesionální čistící techniku renomovaných značek, které provádí vždy pravidelný servis údržbu. Vždy optimalizujeme náklady na údržbu a čištění výběrem konkrétních strojů a rovněž použitím chemických prostředků. Našim výhradním dodavatel profesionální úklidové chemie je známá renomovaná společnost.

Koho zaměstnáváme aneb kdo u Vás uklízí?

Pracovníci úklidu prochází podrobným personálním výběrem. S každým uchazečem je veden osobní pohovor s personalistou. Uchazeč musí doložit svou bezúhonnost, dosavadní praxi a vzdělání.

Motivace pracovníků

Všichni pracovníci úklidu ve společnosti Facility Servis jsou motivovaní ke kvalitním pracovním výkonům prostřednictvím interního motivačního systému odměňování. K zaručené mzdě jsou pracovníci motivovaní pohyblivou složkou podle výkonu za daný měsíc.

Mezi kritéria pro vyplacení patří:

 • Ustrojenost zaměstnance úklidu včetně identi kace pracovníka
 • Znalost objektu a směrnic pro úklid
 • Dodržení harmonogramu prací na objektu
 • Dodržování technologických postupů
 • Správnost používání úklidové chemie
 • Péče o technické vybavení a prostředky

 

Hodnotící listy

Jedním s velmi důležitých procesů, které jsou součástí kontrolního systému, je institut Hodnotících listů - vyjádření ke kvalitě poskytovaných služeb, toto je nedílnou součástí měsíčních podkladů pro fakturaci. Klient může vyplnit a zaslat Hodnotící listy i v elektronické podobě prostřednictvím interaktivní klientské zóny.